Student camp “Step by Step: How to be BEST of the BEST” Next item Apply for the personality...

Student camp “Step by Step: How to be BEST of the BEST”

Become the best of the best!

On October 13 and 14, the annual Riga Technical University (RTU)  will take place. This year participants will gather in Riga  RTU premises at KIPSALAS STREET 6 and SEB Global Services center.

International coaches will provide the academic part and will help to develop the participants’ soft skills: self-presentation, communication, teamwork and others. During the training, the participants will have the opportunity to solve the tasks prepared by sponsors of the event “SEB Global Services center” and “Printful”, and also to present the developed problem solutions to the representatives of the companies.

The camp is held in English.

The event is organized by the student association “Board of European students of technology” (BEST-Riga) and RTU Student Service.

Event sponsored by: SEB Global Services center, Printful, Kinetics Nail Systems.

 

 

Kļūsti par labāko no labākajiem!

13. un 14. oktobrī norisināsies ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentu nometne “Step by Step: How to be BEST of the BEST”. Šogad dalībnieki pulcēsies Rīgā, RTU telpās ĶIPSALAS IELĀ 6 un pie pasākuma lieldraugiem “SEB Global Services center” birojā.

Starptautiski treneri rūpēsies par nometnes akadēmisko daļu un palīdzēs attīstīt dalībnieku soft-skills prasmes: sevis prezentāciju, komunikāciju, komandas darbu u.c. Apmācību laikā dalībniekiem būs iespēja risināt pasākuma atbalstītāju “SEB Global Services center” un “Printful” sagatavotos uzdevumus, kā arī iepazīstināt uzņēmumu pārstāvjus ar izstrādātajiem problēmu risinājumiem.

Nometne notiks angļu valodā.

Pasākumu organizē studentu biedrība “Board of European students of Technology” (BEST-Riga) un RTU Studentu serviss.

Pasākuma lieldraugi: SEB Global Services centr, Printful, Kinetics Nail Systems.