No 3. augusta līdz 14. augustam norisinājās RTU studentu organizācijas «BEST-Riga» rīkotā starptautiskā treneru nometne “TRAP26”.

Studentu biedrība «Board of European Students of Technology» (BEST) ir nepolitiska bezpeļņas Eiropas tehnisko universitāšu studentu organizācija, kas pārstāvēta 33 Eiropas valstīs 96 universitātēs, tajā skaitā arī «BEST-Riga». Tā nodrošina papildu izglītību RTU studentiem, organizējot dažādus pasākumus, kā arī veicinot sadarbību starp studentiem un uzņēmumiem.

Organizācijas BEST veiksmīgu darbību nodrošina vairākas starptautiskas komitejas un iekšējie pasākumi biedru izaugsmei. Treneru nometne “TRAP” ir viens no organizācijas iekšējiem pasākumiem, kura mērķis ir zināšanu nodošana un biedru apmācība. Šāda veida nometne tiek organizēta vismaz reizi gadā dažādās Eiropas valstīs. Tā kā organizācija BEST ir internacionāla, treniņi notiek angļu valodā. 

Nometnes dalībnieki ir 16 pieredzējuši organizācijas BEST lokālo grupu biedri no dažādām Eiropas valstīm, kas pēc nometnes absolvēšanas apņēmušies vismaz divus gadus vadīt treniņus, pasniedzot aptuveni 40 nodarbību stundas gadā.

Treneru nometnes rīkošanu Strazdes muižas telpās atbalstīja Talsu novada pašvaldība, atbrīvojot organizatorus no telpu nomas maksas.