Šī gada vasarā no 12. jūlija līdz 21. jūlijam Rīgā satiksies 32 jaunieši no Latvijas, Čehijas, Vācijas un Portugāles, lai piedalītos RTU studentu organizācijas BEST-Riga rīkotajā jauniešu apmaiņā „Orange Lifestyle”.

Jauniešu apmaiņas mērķis ir veicināt apzinātu dzīvesveidu jauniešu vidū, vēršot uzmanību uz veselību, materiālu atkārtotu pārstrādi un izmantošanu, tādējādi tiecoties uz ilgtspējīgu attīstību. Pasākuma ietvaros tiks pievērsta uzmanība tādām tēmām kā otrreizējo materiālu efektīvas pielietošanas iespējas, pareiza uztura un veselīga dzīvesveida ietekme uz vidi un indivīdu, kā arī tiks izpētīta kāda ir katras personas ietekme uz oglekļa izmešu daudzumu, ko nosaka ar “ekoloģiskās pēdas nospiedumu” aprēķināšanu. Projekta ietvaros tiks veidots apzinātu dzīvesveidu popularizējošs video materiāls.

Projektā apskatītā tēma ir ļoti aktuāla, jo ekoloģiskās problēmas skar mūs visus. Tiek pārmērīgi izmantoti resursi, piesārņots gaiss un ūdens, neapzinīgi apsainiekoti atkritumi kā arī mēs piesārņojam sevi ar neveselīgu uzturu un neaktīvu dzīvesveidu. Projekta dalībnieki vēlas pierādīt, ka pat parasti studenti var izdarīt daudz kopējās labklājības vārdā un samazināt enerģijas patēriņu, un sniegt pozitīvu ietekmi uz vidi, ar vienkāršām ikdienas darbībām, reizē pierādot, ka dzīvot apzīnīgi ir gan jautri, gan vienkārši.

Katra no četrām dalībvalstīm gan rīkos līdzīgu jauniešu apmaiņu savā valstī, gan piedalīsies partnervalstu rīkotajos projektos. Latvija viesus pie sevis uzņem pirmā.

Latvijā projekts notiek ar ES programmas „Erasmus +” atbalstu. Kultūras apmaiņu atbalsta arī Siguldas piedzīvojumu parks “Mežakaķis”. Projektu rīko RTU studentu organizācija BEST - Riga.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

 
ievade's picture