BEST-Riga saka PALDIES uzņēmumu un Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvjem par atbalstu un piedalīšanos Apaļā galda diskusijā!

Atskats uz Apaļā galda diskusiju` 2014

Šī gada 2. oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) telpās norisinājās BEST-Riga rīkotā ikgadējā Apaļā galda diskusija, kas vienuviet kopā sapulcināja gan RTU pārstāvjus un BEST-Riga biedrus, gan  arī pārstāvjus no dažādiem Latvijā atpazīstamiem uzņēmumiem un organizācijām, lai kopīgi apspriestu ieinteresēto pušu sadarbības iespējas.

Apaļā galda mērķis ir nodrošināt uzņēmumus un universitāti ar vispārēju informāciju par sadarbības iespējām ar RTU studentu organizāciju BEST-Riga, kā arī uzzināt intereses  veiksmīgākai sadarbības realizēšanai.

Diskusijā piedalījās tādi uzņēmumi kā AS ‘‘Latvenergo’’, SIA “Lattelecom”, AS “UPB”, AS “ELKO Grupa”,  SIA “Tieto Latvia”, BIMAB (Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība). Piedalījas arī pārstāve no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, kas jau vairākus gadus pēc kārtas ir BEST-Riga pasākumu, kā  EBEC Riga, EBEC Final un akadēmisko vasaras kursu patrons. Savukārt, no RTU puses piedalījās RTU Zinātņu prorektors T.Juhna un RTU Starptautisko programmu nodaļas vadītājs M.Ozoliņš.

Izskanot pasākuma ievadvārdiem, starp diskusijas dalībniekiem tika organizētas mazās inženieru sacensības, kur, izmantojot noteiktus izejmateriālus - koka mietiņus, plastilīnu un saldumus “marshmallow”, bija jāuzbūvē augstākais tornis (1.vieta- 77,1cm).

Pec šīm ievada aktivitātem, BEST-Riga iepazīstināja klātesošos ar sevi, saviem mērķiem, misiju un vīziju. Īpaša uzmanība tika veltīta nākamajā gadā plānotajiem pasākumiem un projektiem: vietējām RTU BEST Inženieru Sacensībām jeb EBEC Riga 2015, Inženierdienai, Iespēju dienai un Izglītības forumam, kas vērsts uz diskusijas veicināšanu attiecībā uz inženierzinātnes attīstību. Viesi tika informēti par projektu mērķiem, norisi un ieguvumiem, sadarbojoties un atbalstot tos. Pasākuma laikā lielu interesi izpelnījās projekti “Inženierdiena” un “Iespēju diena”, kas ir vērsti uz kādas konkrētas studiju nozares studentu apzināšanu.

Diskusijas daļā tika uzklausīti uzņēmumu un RTU ieteikumi un vēlmes, diskutēts par prezentētajiem projektiem, studentu iniciatīvu un ieinteresētību uzņēmumu rīkotajos pasākumos, kā arī uzņēmuma ieguvumiem, reāliem piemēriem no dzīves un citām saistītām tēmām.

BEST-Riga vēlas izteikt pateicību uzņēmumu un Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvjem par atbalstu un piedalīšanos Apaļā galda diskusijā.

 

Katrīna Ozola,

BEST-Riga viceprezidente finanšu resursu piesaistes jautājums

              

ievade's picture