BEST-Riga ir viena no 97 Lokālajām BEST Grupām (LBG), kas savu darbību ir sākusi jau 1993. gadā un veiksmīgi turpina realizēt savus mērķus:

  • iepazīstināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentus ar tehniskajām augstskolām Eiropā un studiju iespējām tajās;
  • paaugstināt RTU studentu izglītības līmeni;
  • veicināt sakarus ar ārvalstu studentiem un augstākajām mācību iestādēm Eiropā;
  • iesaistīt RTU studentus starptautiskajos studentu kultūras pasākumos un apmaiņas programmās;
  • organizēt pasākumus ar mērķi veicināt tehnisko studentu personisko izaugsmi.

BEST prioritāte ir piedāvāt augstas kvalitātes pakalpojumus studentiem visā Eiropā, iesaistot un apvienojot trīs sadarbības puses: studentus, uzņēmumus un universitāti.

Internacionālā BEST mājaslapa - http://www.best.eu.org

 

VALDE

2018./2019. gads

Everita Marija Zeimule 

 Prezidente

Alise Miezāne

 Viceprezidente finanšu piesaistes jautājumos

Dāniels Stuģis

Grāmatvedis

  

Reičela Pētersone 

 Viceprezidente cilvēkresursu jautājumos

Lūcija Elizabete Smilškalne

Viceprezidente
par sezonu programmām
un publiskajām attiecībām

 

FULL MEMBER

Edžus Utināns

Guntis Šusts

 

 Mārcis Bormanis

Rūta Zariņa 

 

 MEMBER

  

Margarita Bortkeviča

  

Mārtiņš Ilgažs

Brīva vieta Tev!

Kļūsti par biedru

 

 

Elgars Līpenīts

Kristiāna Tretjakova

 

Arta Reine

 

 

 

 Elmārs Mamajs 

  

Nellija Nulle 

   

 

 

Indra Pētersone

   
Karina Tolmačova 

   

 NEW MEMBER

 

 

Kārlis Ozols

 

  

Mārtiņš Cirītis 

  
Veronika Prilucka

 

  

 Aleksejs Mališevs

  

Paula Raina Rubene

 

  

Niklāvs Lulle