BEST-Riga ir viena no 97 Lokālajām BEST Grupām (LBG), kas savu darbību ir sākusi jau 1993. gadā un veiksmīgi turpina realizēt savus mērķus:

  • iepazīstināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentus ar tehniskajām augstskolām Eiropā un studiju iespējām tajās;
  • paaugstināt RTU studentu izglītības līmeni;
  • veicināt sakarus ar ārvalstu studentiem un augstākajām mācību iestādēm Eiropā;
  • iesaistīt RTU studentus starptautiskajos studentu kultūras pasākumos un apmaiņas programmās;
  • organizēt pasākumus ar mērķi veicināt tehnisko studentu personisko izaugsmi.

BEST prioritāte ir piedāvāt augstas kvalitātes pakalpojumus studentiem visā Eiropā, iesaistot un apvienojot trīs sadarbības puses: studentus, uzņēmumus un universitāti.

Internacionālā BEST mājaslapa - http://www.best.eu.org

 

VALDE

2017./2018. gads

Edžus Utināns
Prezidents

Amanda Griniece
Viceprezidente finanšu piesaistes jautājumos

 Mārcis Bormanis
Grāmatvedis
 

Sabīne Blaua
Viceprezidente 
cilvēkresursu
jautājumos

Guntis Šusts
Viceprezidents
par sezonu programmām
un publiskajām attiecībām

 

FULL MEMBER

Dāniels Stuģis

   

Jānis Skudre

 

Alise Miezāne

 

  

   

Rūta Zariņa

 

 

  

Reičela Pētersone 

 

 

 

Everita Marija Zeimule 

 

 

 

Lūcija Elizabete Smilškalne

 

 

 MEMBER

  

Margarita Bortkeviča

  

Mārtiņš Ilgažs  

 

   

 

Ketija Šneidere

 

Elgars Līpenīts

 

Kristiāna Tretjakova

  

 

Arta Reine

 

 

 

Klāvs Rudzons

 

 NEW MEMBER

 

 

   

Nellija Nulle 

 

 

 

 

Elmārs Mamajs 

 

 

Indra Pētersone