BEST-Riga piedalījās Rāmavas Depkina muižas apkārtnes sakopšanā.

Saulainā 26. aprīļa rītā, kad visā Latvijā norisinājās Lielā talka, arī mēs, BEST-Riga posāmies ceļā, lai piedalītos Rāmavas Depkina muižas apkārtnes sakopšanā. Ar Rāmavas muižu BEST-Riga nodibināja draudzību pirms pāris gadiem, kad atklājām muižas burvīgo vidi un atmosfēru un ar laipnās saimnieces Ilzes Bergas pretīmnākšanu organizējām gan vietējus, gan starptautiskus projektus muižā. Tā nu arī talkošana Rāmavas muižā kļuvusi par tradīciju, kas lieliski apvieno patīkamo ar lietderīgo. Putnu čalas, darbīga atmosfēra, patīkama kompānija un gardas pusdienas mūs uzmundrināja talkojot, un gandarījuma sajūta par tā jau skaistas vietas padarīšanu vēl skaistāku dienas noslēgumā!

ievade's picture

"Traction" ir ekonomikas simulāciju spēle, kur dalībniekam ir iespēja veidot savu virtuālo IT uzņēmumu.

11. martā, RTU galvenajā ēkā, pirmo reizi Latvijā BESTRiga sadarbībā ar kanādiešu kompāniju Experiential Simulations organizēja iespēju studentiem no dažādām Latvijas augstskolām izmēģināt savus spēkus uzņēmējdarbības simulāciju spēlē „Traction”. Izmantojot esošās zināšanas par ekonomiku un
uzņēmējdarbību, kā arī loģisko domāšanu, spēlētāji izmēģināja savus spēkus, attīstot virtuālu IT uzņēmumu.

Pirms spēles veiksmi dalībniekiem vēlēja RTU mācību prorektors Uldis Sukovskis. Savukārt, James Bowen, profesors, kas pasniedz lekcijas 10 labākajās Ziemeļamerikas un Eiropas universitātēs par uzņēmējdarbību un stratēģiju, projektu vadību un marketingu, sniedza nelielu teorētisku ieskatu, lai palīdzētu spēles dalībniekiem gūt maksimāli labākus rezultātus uzņēmējdarbības simulāciju spēlē „Traction”.

"Traction" ir ekonomikas simulāciju spēle, kur dalībniekam ir iespēja veidot savu virtuālo IT uzņēmumu (programmatūras un datoru detaļu ražošana/veidošana) un 18 gājienu laikā, pielietojot dažādus finanšu rīkus un piesaistot investorus, fondus un sadarbības partnerus, attīstīt uzņēmumu no nekā līdz izcilībai.

Sīvā cīņā noskaidrojās uzvarētāju komanda Marks Lomonosovs, Leons Lomonosovs un Vladislavs Zaicevs, kas simulāciju spēlē ieguva visvairāk punktu. Tika apbalvotas komandas vēl trīs kategorijās – komanda, kas saņēma visaugstāko klientu novērtējumu, komanda, kas vislabāk pielāgojās mainīgajai situācijai un komanda, kas ieguva visvairāk investīciju. Balvas pasniedza Experiential Simulations dibinātāji Juris Ulmanis un James Bowen, un ar uzvaru sveica BESTRiga prezidente Zane Feldmane.

Pasākuma galvenais atbalstīja Fazer rūpējās par gardām uzkodām un balvām.

ievade's picture

No 14. līdz 18. martam Rīgā notika EBEC Short Intensive Meeting (EBEC SIM).

BEST-Riga (Board of European Students of Technology vietējā grupa Rīgā) tikās ar EBEC internacionālo organizatoru komandu, lai apskatītu dažādus jautājumus attiecībā uz BEST organizēto inženieru sacensību jeb European BEST Engineering Competition (EBEC) finālu, kas norisināsies no 2014. gada 1. līdz 9. augustam Rīgā, Latvijā.

EBEC ir lielākās studentu Inženieru Sacensības, kas tiek rīkotas 33 Eiropas valstīs, piesaistot vairāk nekā 6500 dalībnieku. Inženieru Sacensības studentu vidū ir populārākais BEST organizētais projekts, jo jaunajiem inženieriem sniedz iespēju parādīt ne tikai teorētiskās un praktiskās zināšanas, bet arī izpausties radoši, sacensties un meklēt inovatīvus risinājumus problēmsituācijām, kas ir aktuālas kādā industrijas vai menedžmenta sfērā. Sacensības notiek trīs posmos - vietējais līmenis, reģionālais līmenis un fināls -, kuros darbība notiek divās kategorijās: konstruēšana (jāizveido praktisks risinājums ar fizisku prototipu) un situācijas analīze (jāizveido hipotētisks risinājums reāli eksistējošai problēmai).

EBEC Final ir grandiozākā daļa no BEST rīkotajām Inženieru Sacensībām, un šogad šis pasākums notiks jau sesto gadu, kopā sapulcinot 120 labākos un atjautīgākos inženierzinātņu studentus no visas Eiropas. Pasākuma oficiālā daļa norisināsies Rīgā no 1. līdz 9.augustam, taču intensīvs sagatavošanās process notiek jau vairāku mēnešu garumā.

Lai nodrošinātu veiksmīgu EBEC Final norises gaitu, marta sākumā vairāku dienu garumā Rīgā tika organizēts EBEC SIM, sapulcinot kopā aptuveni 30 dalībniekus, no kuriem 12 bija EBEC internacionālās komandas pārstāvji, kas diskusiju veidā nodeva savas zināšanas un pieredzi EBEC Final galvenajai organizatoru komandai Rīgā. SIMa mērķis bija efektīvi un pārdomāti saplānot komandas darbības plānu līdz sacensību finālam, identificēt esošās problēmas un iespējamos riskus, kā arī atrast labākos risinājums un atbildes uz organizatoriska rakstura jautājumiem. EBEC SIM pirmajā nodarbību dienā tika apskatīta un izvērtēta 2013.gada EBEC Final norises gaita, tādejādi iegūstot vērtīgu pieredzi no iepriekšējiem organizatoriem. Liela vērība tika pievērsta pasākuma budžeta izstrādei un plānošanai, izzinot esošos un potenciālos finanšu resursu piesaistes avotus gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Tāpat tika pārrunāts Riga action plan, kura mērķis ir noteikt prioritāros darbības virzienus un uzdevumus, kā arī identificēt to izpildes jeb progresa statusu, lai efektīvi organizētu komandas darbu, iekļaujoties nepieciešamos termiņos. Otrajā dienā lielāks uzsvars tika likts uz sabiedrisko attiecību un cilvēkresursu aktuālajiem jautājumiem, bet dienas beigās tika organizēta EBEC Final simulācija, kurā tika izspēlētas iespējamās problēmsituācijas, kas varētu notikt pasākuma norises dienās. SIMa trešā diena tika veltīta loģistikas jautājumu risināšanai, kā arī tika apskatītas potenciālās pasākuma norises telpas.

Paralēli galveno organizatoru komandas dalībnieku sesijām notika arī intensīva EBEC darba grupas darbība, kas strādāja pie sacensību uzdevumu izstrādāšanas. Aktīvi treniņi par sadarbības partneru piesaisti un networking veidošanu tika vadīti arī pārējiem BEST-Riga dalībniekiem. Vakara noslēgumos dalībniekiem tika organizēti vairāki izklaidējoša rakstura pasākumi, kā internacionālais vakars, kur tika iepazītas ārzemju viesu pārstāvētās valstis, kā arī latviešu pirts vakars, kuras ietvaros notika ne tikai SIMa noslēgumu daļa, bet dalībnieki nedaudz tika iepazīstināti arī ar latviešu pirts tradīcijām.

Kopumā EBEC SIM aizritēja ļoti veiksmīgi un iegūtā pieredzes apmaiņa sesiju laikā ir devusi ievērojamu atdevi gan attiecībā uz paša projekta organizatorisko pusi, gan uz BEST-Riga un internacionālās komandas komunikāciju un iekšējo sadarbību.

Rīga vienmēr izdara!

ievade's picture

Atnāc, lai uzzinātu par mums daudz vairāk!

20. martā — Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras dienā Latvijas studentiem būs iespēja iepazīties ar vairāk nekā 100 potenciālo darba devēju piedāvājumu – rekordliels dalībnieku skaits pasākuma 11 gadu vēsturē.

 

RTU Karjeras dienā uzņēmumi savu piedāvājumu prezentēs atsevišķā stendā, tā klātienē uzrunājot pasākuma apmeklētājus — potenciālos darba ņēmējus un praktikantus. Savukārt studentiem un citiem interesentiem būs iespēja tikties ar uzņēmumu pārstāvjiem un sākt veidot nākamo posmu karjerā. Paralēli notiks arī dažādi semināri par radošiem darba meklēšanas veidiem un praktiskas pieredzes nozīmi karjeras veidošanā, kā arī mācības un īpašas uzņēmumu — RTU Karjeras dienas atbalstītāju — aktivitātes.

RTU Karjeras dienā šogad būs iespēja iepazīties ar tādiem studentiem atvērtiem uzņēmumiem kā SIA «Lattelecom», AS «Latvenergo», SIA «C.T.Co», SIA «Atea Global Services», SIA «Manpower Latvia», SIA «TTS (Transportation Technology Systems)» un programmas «KIC-InnoEnergy» piedāvājumiem. Pilnu pasākuma dalībnieku sarakstu skatīt RTU Karjeras dienas mājaslapā. Kopumā uzņēmumi pārstāvēs 21 nozari.

Apmeklēt RTU Karjeras dienu aicināti jebkuras augstskolas studenti, kā arī citi interesenti, kuriem ir aktuāli karjeras izaugsmes jautājumi. Lai iespējamo darba devēju un darba ņēmēju sarunas noritētu produktīvāk, apmeklētājiem ieteicams līdzi ņemt savu CV vairākos eksemplāros.

RTU Karjeras diena ir lielākais no Latvijas universitāšu rīkotajiem profesionālās orientēšanās pasākumiem, kas ik gadu pulcē potenciālos darba devējus un vairākus tūkstošus studentu.

Informatīvo atbalstu sniedz SIA «CV-Online Lavia», lielākais Latvijas karjeras un izglītības portāls «Prakse.lv», SIA «CVO Recruitment Latvia» un «Cvmarket.lv». Pasākumu organizē RTU Karjeras centrs, RTU Studentu parlaments un RTU Attīstības fonds.

 

Papildu informācija:

Līga Lasmane,

Projekta «RTU Karjeras diena 2014»

Mārketinga vadītāja

Tālr. +371 22192415

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ievade's picture

BEST-Riga tiecas uz augstākiem mērķiem!

BEST-Riga visa gada garumā rīko dažādus pasākumus, kas, galvenokārt, ir Rīgas Tehniskās universitātes studentiem. Taču, lai paši BEST-Riga biedri saprastu, kādā virzienā dodas un attīsta sevi, gada sākumā tiek rīkots pasākums beBETTER. Šogad tas norisinājās no 7. līdz 8. februārim.

 

beBETTER laikā norisinās biedru statusu pārvēlēšana, pusgada valdes izvērtējums un priekšlikumu izskatīšana. Viena no svarīgākajām šī pasākuma sadaļām ir valdes pusgada izvērtējums. Tā kā BEST-Riga valde uzsāk savu darbu 1. septembrī, tad šis tieši ir tas brīdis, kad nepieciešams parādīt, kas ir noticis iepriekšējā pusgadā, kādi mērķi jau ir sasniegti un kas sekos nākamajā pusgadā. Vienlīdz svarīga sastāvdaļa ir priekšlikumu izskatīšana. Jebkurš no BEST-Riga biedriem var uzrakstīt priekšlikumu, kas vērsts uz organizācijas attīstību un jaunu lietu vai procesu ieviešanu. Un pēdējā, bet ne mazāk svarīgā daļa, ir biedru statusu pārvēlēšana. Katram no biedriem ir iespēja augt un attīstīties, aktīvi darbojoties, nopelnot pilntiesīga biedra statusu.

 

Pasākuma neformālā daļa ietver tādas aktivitātes kā Valdes rallijs un Lielsaruna. Valdes rallijs tiek veidots ar domu, lai biedri, kuri apsver kandidēšanu uz kādu no nākamās valdes amatiem, jau laikus iepazītos ar valdes pienākumiem. Taču lielsaruna ir atvērta saruna par jeb ko, kas ir saistīts ar BEST-Riga darbību, jo ikviens no biedriem var izteikties.

 

Kopumā pasākums ir paredzēts, lai ikvienam no biedriem būtu skaidra organizācijas darbība un attīstība. beBETTER mērķis ir biedriem arī atgādināt BEST vērtības un kāpēc katrs no biedriem ir gatavs darboties, tāpēc pēc šī pasākuma motivācijas deva ir uzkrāta, lai darbotos nākamo pusgadu.

 

ievade's picture