BEST-Riga ir viena no 94 Lokālajām BEST Grupām (LBG), kas savu darbību ir sākusi jau 1993. gadā un veiksmīgi turpina realizēt savus mērķus:

  • iepazīstināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentus ar tehniskajām augstskolām Eiropā un studiju iespējām tajās;
  • paaugstināt RTU studentu izglītības līmeni;
  • veicināt sakarus ar ārvalstu studentiem un augstākajām mācību iestādēm Eiropā;
  • iesaistīt RTU studentus starptautiskajos studentu kultūras pasākumos un apmaiņas programmās;
  • organizēt pasākumus ar mērķi veicināt tehnisko studentu personisko izaugsmi.

BEST prioritāte ir piedāvāt augstas kvalitātes pakalpojumus studentiem visā Eiropā, iesaistot un apvienojot trīs sadarbības puses: studentus, uzņēmumus un universitāti.

Internacionālā BEST mājaslapa - http://www.best.eu.org

 

VALDE

2017./2018. gads

Edžus Utināns
Prezidents

Amanda Griniece
Viceprezidente finanšu piesaistes jautājumos

 Mārcis Bormanis
Grāmatvedis
 

Sabīne Blaua
Viceprezidente 
cilvēkresursu
jautājumos

Guntis Šusts
Viceprezidents
par sezonu programmām
un publiskajām attiecībām

 

FULL MEMBER

Dāniels Stuģis

   

Annija Admidiņa

 

Rinalds Zukulis

 

Jānis Skudre

 

 

Anete Vagale

Roberts Počkajs
 
 

 

 

 

     

 MEMBER

 

 

 

Māris Cirša

 

 

Margarita Bortkeviča

Ketija Šneidere

Alise Miezāne

  

  

Rūta Zariņa

Kristiāna Tretjakova

  

 

   

 NEW MEMBER

 

Elgars Līpenīts

 

 

Karina Tolmačova

Arta Reine

 

Lūcija Elizabete Smilškalne

 

 

Everita Marija Zeimule 

 

 

Klāvs Rudzons

 

Mārtiņš Ilgažs  

 

  

Reičela Pētersone